Λευκό - 0 - White
Καραμέλα - 7 - Caramel
Μαύρο - 9 - Black
+21
2,35